Personlig/andlig utveckling

 

 

Att utvecklas personligt/ andligt innebär att passera genom sinnet - att ansikte mot ansikte möta kraften i alla våra samlade erfarenheter och uppfattningar - att utmanas och ta sig förbi begränsningar och rädslor för att slutligen nå fram till själen.

 

Tjusningen med att gå denna väg är att vi testas i varje steg, OCH varje steg framåt där vi vågar möta sanningen runt oss och inom oss, hur skrämmande, fula och skamfyllda våra känslor och tankar runt detta än må vara; när vi slutar kompromissa med vår inre sanning genom intellektuella kalkyler om vad vi kan, inte kan och borde eller inte borde göra och istället lyssnar till vårt hjärta, då expanderar vi vårt medvetande, vi lyfter oss och höjer oss bortom vår tidigare utgångspunkt.

 

För den gamla devisen från sagan om att troll spricker i solsken stämmer så väl på denna väg. De rädslor och begränsningar i vårt sinne som vi möter ansikte mot ansikte och tar oss förbi får oss att växa som människor och gör oss lättare till sinnet.

Personlig/andlig utveckling är för dem som verkligen önskar förändring. För dem som verkligen längtar efter och söker upplevelsen av ett högre uttryck av sin egen perfektion, OCH när du lär dig att se dig själv på detta sätt, då börjar du förändras...

 

Det finns olika spirituella vägar och alla har samma syfte - att hjälpa oss att ständigt våga möta vår sanning och inte kompromissa med den, så att vi på det sättet kommer närmare vårt eget högre, sanna jag.

 

Bara inom Yogan finns ett 20-tal olika yogaformer som säger sig leda till förening av kropp och själ; allt ifrån fysisk krävande övningar till mantrasång, andningsövningar och tjänandet av andra. Våra stora världsreligioner beskriver personer som genom olika prövningar nått fullständig förening med sin själ och olika heliga skrifter förmedlar insikter vi alla kan använda oss av i vårt eget inre sökande.

 

"...ej heller skall man kunna säga: 'Se här är det', eller: 'Där är det.'

Ty se, Guds rike är invärtes i eder." - Lukas 17:21

Välkommen till The Emerald Heart

- en spirituell väg

Ljuset från the Emerald Heart öppnar ditt hjärta och expanderar ditt medvetande. I takt med att ditt medvetande börjar expandera, börjar du se annorlunda på saker och ting; din uppfattningsförmåga förändras och du börjar se sanningen bakom världen runt omkring dig och runt vem du verkligen är.

 

 

När Ljuset öppnar ditt hjärta avslöjas de rädslor du bär på och som begränsar dig, så att du kan börja arbeta med att lösa upp dem. Ljuset belyser också modet inom dig, för att hjälpa dig att ta dig bortom dina begränsningar och rädslor.

 

The Emerald Heart är en underbar Spirituell väg bestående av tre delar;

LJUS - LÄROR - VERKTYG

 

Blog: www.emeraldheartlight.com Website: www.emerald-heart.com

 

 

Om det känns rätt - Lita på din känsla!

 

Några anledningar till att människor söker andlig hjälp;

Känslor av att sitta fast i livet

Oförmåga att ta sig framåt

Generell guidning

Återhämtning efter sjukdom

Bryta sig fri från mönster som upprepas

Lösa upp svårigheter i förhållanden

Rening och balansering av energier

För att hitta mening och riktning i livet

Att lyfta fram faktorer som kan tjäna

som buffert mot psykisk ohälsa och

skydd mot utbrändhet.

Att ta del av andliga läror

Utveckling av medvetandet

I samband med kriser

Tänkvärt:

 

Bring into play the almightey power within you, so that on the stage of life you can fulfill your highest destined role.

- Paramahansa Yoganada

 

 

The greatest progress in life is when you know your limitations, and then you have the courage to drop them.

- Yogi Bhajan

 

 

 

If you bring forth what is within you, what you bring forth will save you. If you do not bring forth what is within you, what you do not bring forth will destroy you.

- Jesus Christ

 

 

 

The spiritual journey is individual, higly personal. It can´t be organized or regulated. It isn´t true that everyone should follow one path. Listen to your own heart.

- Ram Dass

 

 

 

At any moment, you have a choice, that either leads you closer to your spirit or further away from it.

- Tich Nhat Hanh

 

 

Copyright © All Rights Reserved