Kundalini YOGA

 

Läran bakom Kundalini Yoga fördes till väst 1969 av Yogi Bhajan

och kallas Yoga för en ökad medvetenhet.

Genom Kundalini Yoga lär du dig

tekniker samt ökar din medvetenhet

om hur du ska hålla dig frisk och

hälsosam. Utövandet av Yoga

främjar ett starkt

immunsystem, ett vitalt körtelsystem

och ett starkt nervsystem. Det

främjar god cirkulation och det ökar

medvetenheten om hur du påverkas

av alla dina vanor. Denna grund ger

dig energi och förmåga att bättre

handskas med mentala och andliga

aspekter av ditt liv. Effekterna är oerhört avslappnande och stressreducerande och regelbundet utövande av Kundaliniyoga gör det lättare för oss att hantera och ta hand om energin från vårt sinne och våra känslor istället för att tankar och känslor tar kontrollen över oss.

 

Yoga handlar i grunden om medvetenhet och det viktigaste med yogaträningen är att lära sig lyssna inåt, in i kroppen och in i sinnet.

Yoga är helt enkelt ett verktyg som ger dig möjlighet att utforska din egen mänskliga natur.

 

 

Listan över fördelar med regelbundet utövande av Kundaliniyoga kan göras jättelång.

 

 

MEN… det som egentligen har någon betydelse för dig är dina egna upplevelser och erfarenheter…

 

Så därför… - gå med i en Yogaklass!!

– unna dig själv upplevelsen av Kundaliniyoga!!

 

 

Yogi Bhajan Quotes

 

"In the Age of Aquarius, the depression and stress on mankind will tear up people who do not have the technical knowledge of self"

 

 

"I want to give you the depth and the strength which is yours... the original you"

 

 

" You owe it to yourself to be yourself"

 

"There is nothing outside of us. It's all in us"

 

 

"If you cannot bless yourself, then nobody can bless you"

 

 

 

 

 

KundaliniYoga kombinerar andningsövningar, kroppsövningar, kroppslås. handställningar och användandet av ljud och mantran - (positiva affirmationer vanligtvis på gurumukhi).

Att Kundaliniyoga består av en kombination av yogaformer gör att nedsatt fysisk funktion inte är ett hinder vid utövandet av KundaliniYoga där minskad effekt av den fysiska rörelsen kompenseras genom andningsövningar och chanting av mantran. Detta innebär att KundaliniYoga kan utföras på stol och att det inte förekommer prestation i samband med utförandet av Yogarörelser. Du behöver inte vara vig och atletisk för att utöva denna yogaform. KundaliniYoga är därför grunden i medicinsk Yoga - MediYoga® där kraftfull effekt uppnås även vid funktionsnedsättningar av olika slag.

 

 

 

De många facetterna av KundaliniYoga.

 

Jap betyder ihållande, lugn, meditativ upprepning av ett mantra. Jappa Yoga är en del av KundaliniYogan och så är även, Shakti Yoga, Laya Yoga, Bhakti Yoga, Raja Yoga och Hatha Yoga. Laya är kontakten med ljudet i mantrat. Jappa är tekniken, Shakti är kraften och Bhakti är hängivenheten i det. Raja är kungligheten i den Yogiska filosofin vilket ger dig elegans då du förstår den. Hatha är föreningen mellan Ha och Tha, bemästrandet av polariteter. Dessa sju bildar KundaliniYoga. Om du inte förstår Laya Yoga kan du inte ljuda mantran. Om du inte förstår Jappa kan du inte upprepa det. Utan Bhakti har du inte tid för den. Utan Shakti kan du inte utföra den.

- Yogi Bhajan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved