Här kommer två goda nyheter och en varning när det gäller stress...

 

1. Att känna stress är helt naturligt och en förutsättning för vår överlevnad

 

 

2. Det finns enkla sätta att ta kontrollen över stressen i våra liv

 

 

MEN...

 

... det kan vara mycket skadligt att ignorera symptomen på negativ stress!

Det kan räcka med en enda kravfylld tanke för att processen ska dra igång. Tanken leder till en känsla som sedan leder till kroppsliga reaktioner eller ett beteende. T ex spända axlar, huvudvärk, oro, rastlöshet, omotiverad ilska, intag av nikotin eller alkohol etc.

 

Studiecirkel och individuell samtalsserie kring stress och stresshantering ger dig kunskap om den negativa stressens påverkan på kroppen och vad du kan göra åt dess skadeverkningar och hur du förebygger skadlig stresspåverkan

 

Stressymptom

Vanliga fysiska tecken på stress är:

- trötthet

- hjärtklappning

- muskelspänningar

- mag- och tarmbesvär

- svettningar

- darrningar

- andnöd

 

Känslomässiga tecken kan vara:

- irritation

- aggressivitet

- nedstämdhet

- oro/ångest

- panikångest

 

Kognitiva tecken på stress kan vara:

- minnesproblem

- sömnproblem

- koncentrationssvårigheter

Copyright © All Rights Reserved